boekingsvoorwaarden frieslang boating yachtcharter

Algemene verhuurvoorwaarden pleziervaartuigen HiswaRecron

BOEKINGSVOORWAARDEN FRIESLAND BOATING YACHTCHARTER

ALGEMENE VERHUURVOORWAARDEN PLEZIERVAARTUIGEN HISWARECRON

Om een pleziervaartuig te kunnen huren, moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. Dat kan te maken hebben met leeftijd, vaarbewijs, gebruikersrechten en speciale afspraken voor bijvoorbeeld de Sneekweek. Om een en ander goed met elkaar af te spreken, voorkomen we later veel discussie over wat wel en niet toelaatbaar is.

Hieronder vermelden wij de aanvullende verhuurvoorwaarden van Friesland Boating Yachtcharter. Onze schepen worden verhuurd onder de “HiswaRecron algemene voorwaarden voor de huur en verhuur van pleziervaartuigen”. Verder verwijzen wij u naar enkele downloads van de Hiswa en het overnamecontract van Friesland Boating Yachtcharter.

reservering


Telefonische reservering geldt als juridische wilsovereenkomst. De schriftelijke bevestiging van de huurovereenkomst is een administratieve bevestiging. Reservering is definitief na ontvangst van de aanbetaling van 50% van de huursom. Deze dient binnen zeven dagen na ontvangst van de factuur en het huurcontract te worden betaald, het restant vier weken voor vertrek.

huurovernamecontract/verhuurovereenkomst


Huurder dient voor afvaart een door de verhuurder op naam gestelde verhuurovereenkomst te ondertekenen, zich te identificeren door middel van een paspoort, rijbewijs, of ID-kaart. Boten worden uitsluitend afgeleverd na ondertekening van deze verhuurovereenkomst en betaling van de borg. Vooraf controleert u de inventarislijst. Bij vermissingen, na uw controle, bent u zelf aansprakelijk. Bij verschil van mening is het ondertekende huurovernamecontract/verhuurovereenkomst in eerste orde van toepassing.

borg en verzekering

De huurder heeft een eigen risico van € 1500,00 per schadegeval bij casco- en WA-schade en bij vermissingen.

Aangezien veel klanten dat veel geld vinden, kunt u een deel van de borg afkopen.

Borg Borg afkoop kosten
€ 1500,- borg€ 00,00
€ 1000,- borg€ 50,00
€ 750,- borg€ 75,00
€ 500,- borg€ 100,00

M.u.v. van de schepen: Fribo 1500 de luxe Elise en Besla 1100 Nynke. Voor deze schepen is het mogelijk om de borg af te kopen tot € 1000,00.

De afkoop borg kunt u bij het afrekenen selecteren onder ‘Accessoires’

Het eigen risico dient voor afvaart als borgsom bij de verhuurder te worden gedeponeerd. Friesland Boating heeft zijn schepen all-risk verzekerd met een eigen risico van uw borgsom. Niet gemelde schade en/of vermissingen vallen buiten het eigen risico en worden voor 100% in rekening gebracht bij de huurder. Indien er schade aan het schip of aan de inventaris is toegebracht, wordt deze schade met het borgbedrag verrekend. Bij schade door grove nalatigheid, moedwil en na alcohol- en/of drugsgebruik, wordt u aansprakelijk gesteld voor de gehele schade, zij het direct, indirect, of voor vervolgschades. U dient zich te allen tijde te houden aan de aanwijzingen van personeel Friesland Boating, havenmeester, politie en bevoegde waterwegbeheerders. Alle huurders krijgen instructie inzake de behandeling van het schip, de motor en de toebehoren.

betalings mogelijkheden


Onze voorkeur gaat uit naar online- of bankbetalingen. Dit kan via de Ideal link die u ontvangt bij de reservering. Let op, bij een PayPal betaling worden de kosten van € 0,35 + 3,4% doorberekend naar de klant. De borg kunt u contant meebrengen of ter plaatse pinnen. U mag het ook per bank overmaken op Rabobank NL02 RABO 0333 5114 33 t.n.v. Friesland Boating o.v.v. Factuurnummer en Borg betaling. Bij aankomst bij de receptie kunt u eventueel pinnen of contactloos betalen.

personen


Aan minderjarigen worden geen schepen afgegeven, ook niet indien hiervoor toestemming van de ouders is verkregen. De huurder en dus verantwoordelijke van het pleziervaartuig is minimaal 18 jaar (in sommige gevallen zullen wij de leeftijd van 21 hanteren, dat is afhankelijk van het type pleziervaartuig). Het is niet toegestaan met meer dan het aantal aangegeven personen plaats te nemen in de boot of de boten en anders te gebruiken dan door de verhuurder bedoeld.

brandstof


Bij vertrek krijgt u van ons een volle tank HVO dieselolie mee. Het verbruik is voor kosten van de huurder. Indien het pleziervaartuig niet getankt kan worden, rekenen wij af op basis van motor-uren tegen een gemiddeld gebruik per motor-uur.

vertrek en terugkeer


De vertrektijd is vermeld op uw overeenkomst, zorg dat u op tijd bent. Indien u het schip wenst op te halen na 16.00 uur, dient u dit vooraf te melden. Wij proberen dan een oplossing te zoeken. De terugkeertijd staat eveneens vermeld op uw overeenkomst. Bij een verlate terugkeer heeft de verhuurder het recht een bedrag van minimaal € 50,00 voor ieder verlaat uur in rekening te brengen. Indien de boot zo verlaat is dat de volgende huurder hiermee benadeeld wordt, heeft de verhuurder het recht de gehele borgsom in te nemen en de verdere gevolgschade te verhalen op huurder c.q. diens verzekering.

All-in prijs


De all-in prijs bevat: Huurprijs boot, boot instructie, volledige inventaris, gratis parkeren, eindschoonmaak, gasfles, onderlaken voor matras, kussen met sloop, waterkaart (voor gebruik), boordboek, volle watertank, servicedienst bij storingen, vol-casco verzekering met deels afkoopbare borgsom en toeristenbelasting.
Het schip wordt schoon aan u afgeleverd en wij ontvangen het graag redelijk schoon van u retour. Omdat ook de volgende huurder weer in een schoon schip wil verblijven, doen wij altijd zelf de eindschoonmaak en controle.

De getoonde huurprijs is ook de prijs die u dient te betalen.
Als service voor uw vaarvakantie, kunt u extra accessoires bestellen, maar dit is niet verplicht.

bootinstructie


Na uitleg van de waterkaart en het boordboek kunt u aan boord gaan en de inventaris checken. Een instructeur komt z.s.m. naar u toe om de techniek-, en gebruiksaanwijzingen te bespreken. Een bootinstructie is dus geen vaarinstructie!

vaarinstructie


Wij gaan er van uit dat u enige ervaring heeft om met een boot te varen, mocht dat niet het geval zijn dan kunt u een vaarinstructie boeken bij accessoires. Afhankelijk van uw eigen inzicht en handeling snelheid is vaak 1-2 uren voldoende. Kosten 1 uur € 60,- per uur en voor 2 uur € 110,-. Een vaarinstructie wordt gegeven tot max. 5 Bft. Mocht dat het geval zijn, dan wordt de vaarinstructie in overleg met u ingepland op een ander tijdstip.

overige kosten


Brug- en liggelden zijn voor eigen rekening, evenals de kosten voor leidingwater en brandstof. In de Gemeente SúdWest Fryslân wordt er geen bruggeld gevraagd, in andere gemeenten kan dit wel het geval zijn. Op iedere brug wordt dit duidelijk aangegeven. U betaald dan aan de brugwachter die u een klompje toe hengelt.

inventaris


Onze schepen zijn zeer compleet uitgerust. Een complete inventarislijst is altijd aan boord. Alleen dekbedden, hand- en theedoeken dient u zelf mee te nemen. Eventueel kunt u vooraf dekbedden en hand- en theedoekenpakketten reserveren. Natuurlijk ook overige extra’s zoals zwemvesten, waterkaarten en vouwfietsen, et cetera. U bent ‘verplicht’ de inventaris te controleren. Friesland Boating controleert uw boot bij inname, vermissingen worden met u verrekend.

huisdieren


Op enkele boten is het toegestaan om een huisdier mee te nemen. Per boot is dit aangegeven door middel van een icoontje, dit is terug te vinden op de pagina van de gekozen boot. Het meenemen van huisdieren is alleen met toestemming van de verhuurder toegestaan. Per huisdier betaalt u € 60,00 extra.

inleveren van het pleziervaartuig


Voor inlevering aan het einde van de huurperiode dienen de boten in hun geheel van binnen en buiten en de romp tot aan de waterlijn redelijk schoongemaakt te zijn. Inventaris dient op dezelfde overzichtelijke wijze als bij aanvaarding van de boten te zijn neergelegd. Verder dient u de lakens en kussenslopen af te halen en neemt u deze samen met de boordboeken en sleutels mee naar de receptie. Dit geldt ook voor andere gehuurde accessoires.

annulering


Voor annulering zie art. 7 HiswaRecron Algemene Voorwaarden.
HISWARECRON ALGEMENE VOORWAARDEN HUUR EN VERHUUR PLEZIERVAARTUIGEN
Indien de consument de huurovereenkomst wil annuleren, moet hij de ondernemer zo spoedig mogelijk hiervan schriftelijk of elektronisch in kennis stellen.
In geval van annulering is de consument aan de ondernemer een gefixeerde schadeloosstelling verschuldigd ter hoogte van:

–  15% van de overeengekomen huursom in geval van annulering tot drie maanden vóór de aanvang van de huurperiode;
–  50% van de overeengekomen huursom in geval van annulering tot twee maanden vóór de aanvang van de huurperiode;
–  75% van de overeengekomen huursom in geval van annulering tot één maand vóór de aanvang van de huurperiode;
–  100% van de overeengekomen huursom in geval van annulering binnen één maand vóór de aanvang van de huurperiode
dan wel op de ingangsdatum van de huur- periode, alle voornoemde schadeloosstellingsbedragen met een minimum van € 68,–.

slecht weer


Het is niet toegestaan uit te varen bij windkracht 6 of meer. Slecht weer is voor risico van de huurder en vormt geen aanleiding tot reductie of restitutie van de huursom, dan wel annulering van de huurovereenkomst.

vaargebied


Toegestaan zijn alle Nederlandse binnenwateren. Voor onze houseboaten, met een hoogte van circa 1,65 cm, geldt een verbod voor het Prinses Margrietkanaal, dit mag alleen gekruist worden. Absoluut verboden zijn IJsselmeer, Waddenzee en de grote rivieren. Indien u over voldoende ervaring en vaarbewijzen beschikt, kunnen wij in sommige gevallen een uitzondering maken. Hiervoor moet u vooraf toestemming vragen. Bij toestemming dient u zelf te zorgen voor de nodige navigatie- en reddingsmiddelen aan boord.

ontbinding overeenkomst


Verhuurder kan de huurovereenkomst op ieder moment tijdens de huurperiode eenzijdig beëindigen, zonder tot restitutie van de gehele of gedeeltelijke huursom te hoeven overgaan als: a. de weersomstandigheden dit vereisen, b. huurder zich niet aan de huurvoorwaarden houdt, c. huurder overlast veroorzaakt in of rond de Friese watersportplaatsen en jacht– en passantenhavens. Een en ander ter beoordeling van de verhuurder.

pech onderweg


Huurder dient de in de meegeleverde handleiding vermelde aanwijzingen in het geval van storingen of schades stipt uit te voeren. Verhuurder aanvaardt geen aansprakelijkheid of verplichting tot schadevergoeding voor uitgaven van de huurder als gevolg van een storing aan het vaartuig. Indien een schadevergoeding gerechtvaardigd is, zal deze maximaal bestaan uit een restitutie van de tijd die verloren gegaan is als gevolg van de storing waardoor het vaartuig niet meer te gebruiken is. Storingen die korter hebben geduurd dan 3 uur nadat de melding was binnen gekomen, worden echter niet vergoed. Storingen aan radio/cd speler, TV, 2e toilet, koelkast, magnetron of andere apparaten, navigatie-instrumenten, verlichting, hang- en sluitwerk, ruitenwissers, boeg- en hekschroef worden niet geacht te leiden tot het niet kunnen gebruiken van het vaartuig en zullen geen recht op schadevergoeding geven.
Indien het overduidelijk is dat u, ondanks onze telefonische aanwijzingen of instructie, de monteur voor ‘niets’ laat komen, dan zijn de kosten voor uw rekening. Wij berekenen € 55 per uur van maandag t/m vrijdag, € 75 per uur vanaf vrijdag 18.00 uur tot zaterdag 21.00 uur en € 100 per uur op zon- en feestdagen. Voor autokosten berekenen wij € 1,- per kilometer.